#skaneval14

FP föreslår privatisering av MKB

1:26 min

Belöna de skolor som höjer sina resultat och individualisera skolpengen. Sälj ut delar av MKB och bygg tunnelbana för pengarna. Det är några av förslagen i Folkpartiets valmanifest i Malmö.

– Skolan ska ha den ersättning de har behov av utifrån det elevunderlag de har, men sedan vill vi också att det ska finnas en morot i arbetet. Om de arbetar och får fler och fler av sina elever att gå vidare med fullvärdiga betyg så får det inte vara så att man sänker pengarna, säger Ewa Bertz (FP), gruppledare i kommunfullmäktige.

Folkpartiet vill också att skolpengen ska vara individualiserad. Elever som har större behov ska ge skolan en större intäkt. I valmanifestet ingår även tidigare kända förslag från partiet som att lägga ner Mosaikskolan där nyanlända elever tas emot. Partiet anser istället att nyanlända elever ska gå i förberedelseklasser på de skolor där de senare kommer att gå, allt för att barnen bättre ska lära sig svenska.

Kommunen bör också införa en regel om att endast svenska får talas på lektionerna, undantaget undervisning i främmande språk.

60 miljoner kronor om året räknar partiet med att skolsatsningarna kostar. Det ska inte finansieras genom skattehöjning, utan genom omprioriteringar i kommunens budget.

För att gynna cityhandeln föreslår partiet fri gatuparkering på lördagar. Dessutom vill man tillåta både buss- och biltrafik på Södra Förstadsgatan och Rådmansgatan som ska enkelriktas åt vardera hållet.

Som enda parti i Malmö vill Folkpartiet ha tunnelbana, istället för spårvagn. Det ska bland annat finansieras med trängselavgifter mellan Yttre och Inre Ringvägen och med att delar av bostadsbolaget MKB ska bli privatägt.

– Det handlar inte om att sälja ut hela bolaget, utan om att erbjuda privata intressenter en del i detta. Vad vi också vill är att det på nytt ska bli möjligt för MKB att sälja enskilda hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar som bildas till exempel i våra utanförskapsområden där det idag finns mycket ont om bostadsrätter och därmed ingen möjlighet att själv äga sin bostad, säger Allan Widman, ordförande för Folkpartiet i Malmö.