#skaneval14

Drabbad av platsbristen - flyttades mellan sjukhus

3:10 min

De senaste två åren har antalet vårdplatser minskat med runt 300 i Skåne. Bristen på platser får till följd att patienter ibland tvingas vårdas på fel avdelning eller till och med på fel sjukhus. Rose-Marie Duréns 83-åriga mamma tvingades lämna sin sjukhussäng i Lund.

Rose-Marie Duréns mamma bor i Lund, och ramlade i mitten av juni på en matta hemma i sin hall.

– Det visade sig senare på kvällen, när hemtjänsten kom, att hon hade brutit foten. Hon blev gipsad och åkte upp till ortopeden i Lund. Sedan, utan förvarning, skulle hon helt plötsligt till Kristianstad, för att de behövde sängplatser i Lund. På måndagen säger de att hon ska tillbaka till Lund. Dessutom låg hon på kvinnokliniken i Kristianstad och inte på någon ortoped, säger Rose-Marie Durén.

Hennes 83-åriga mamma fördes alltså med bruten fot i sjuktransport mellan Lund och Kristianstad och tillbaka igen inom mindre än ett dygn. Mamman har diabetes och har tidigare haft en stroke, men ändå informerades aldrig de anhöriga om att hon skulle flyttas. När hon kom tillbaka till sjukhuset i Lund, hade dessutom alla hennes privata saker som pengar och nycklar glömts kvar på avdelningen i Kristianstad.

– De som blir lidande är inte bara patienterna, utan det ställer till det mycket för personalen på de olika avdelningarna. De måste titta på vem som ska flyttas, packa ihop kläder och tillhörigheter och skicka iväg en person till en avdelning med helt ny personal som inte har en aning om vad som försiggår, säger Rose-Marie Durén.

Mellan 2012 och maj i år har drygt 300 vårdplatser försvunnit från de skånska sjukhusen, och det motsvarar drygt åtta procent av vårdplatserna. 200 av dem fanns på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, och där är det mer än var tionde vårdplats som försvunnit. Många vårdplatser har försvunnit i samband med besparingar de senaste åren, men på sistone har vårdplatser också stängts för att avdelningar inte lyckats hitta personal.

Att patienter tvingas lämna sin sängplats och transporteras till ett annat sjukhus händer då och då men är relativt ovanligt, enligt Rolf Ohrlander, som är chef för ambulans, krisberedskap och säkerhet i Region Skåne. Däremot är det vanligare att patienter vårdas på platser som inte är avsedda för vård eller på fel avdelning.

I juni i år hade de skånska sjukhusen i snitt drygt en patient på fel avdelning och knappt fyra överbeläggningar per hundra vårdplatser. Enligt Socialstyrelsen kan både överbeläggningar och utlokaliseringar innebära allvarliga patientsäkerhetsrisker.

För Rose-Marie Duréns mamma, som tvingades lämna sin sängplats på sjukhuset i Lund under ett knappt dygn, gick det bra, men hon påverkades ändå av flytten.

– Hon var väldigt rädd, när hon kom tillbaka till Lund, och hon sa: tänk om de flyttar mig i kväll eller i morgon igen, och vart ska jag då? Hon hade hört att man kunde komma till Köpenhamn, och hon var väldigt, väldigt orolig, säger Rose-Marie Durén.

Hur är det med din mamma i dag?
– Hon är mycket bättre, men hon säger att hon aldrig ska åka till något sjukhus igen. Och vi har tagit bort alla mattor, så att hon ska slippa att ramla igen.