Skåne

Kraftig ökning av ambulanslarm

På fyra år har andelen ambulanslarm ökat med 40 procent. Nu har arbetsgrupper skapats för att ta reda på varför, och hur larmen bättre ska hanteras framöver, skriver Kristianstadsbladet.

Ett problem är att vart sjätte larm de åker ut på i hemmen slutar med att de lämnar kvar patienten, för att dessa inte är ambulansärenden.

De senaste årens rapportering om personer som avlidit när larmoperatörer inte skickat ambulans kan vara en orsak, till att vissa operatörer tar det säkra före det osäkra