Skåne

VA Syd vill ha tunnel för miljarder

1:34 min

Idag presenterade VA Syd planerna för miljardinvesteringen Tunnel 2000, ett projekt som man hoppas få politikernas tillstånd att köra igång inom två år.

- Vi har ett stort kombinerat ledningsnät i Malmö idag, där går det både dagvatten och spillvatten i samma ledning. Det innebär att när det regnar kraftigt får vi situationer när pumpstationer som här inte kan hantera det, och då skickar vi orenat avloppsvatten ut i kanalen för att vi helt enkelt inte kan ta hand om det, säger Marianne Beckman, ledningsnätschef på VA Syd.

Om den här tunneln hade funnits häromdagen - hade det gjort någon skillnad?

- Det är alldeles för tidigt att säga vilken skilnad, för jag måste säga att regnet häromdagen var en fullständigt exceptionell händelse som samhället inte är rustat för.

Tunnel 2000 har planerats sedan 1900-talet, men nu hoppas VA Syd, där bland annat Malmö och Lund kommuner ingår, snart få klartecken att sätta igång. Första beslutet togs faktiskt i fredags strax före det så kallade tvåårsregn som dränkte Malmö.

Tunneln kommer att ta sju år att bygga, skulle bli sex kilometer lång, från pumpstationen Turbinen till Sjölunda avloppsreningsverk, ha en diameter mellan fyra och fem meter och svälja 20.000 liter per sekund, skulle innebära en höjd va-kostnad på 30 kronor per år för varje abonnent i Malmö.

Emmanuel Morfiadakis, socialdemokratisk ordförande i VA Syd är mycket överraskad över signalerna idag att Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet är emot Tunnel 2000:

- Ja, och det är val om någon vecka, så man kanske har en annan uppfattning. Men i vilket fall som helst är det här en jätteviktig fråga för Malmö stad, det kan vi inte komma ifrån.

- Vi har tittat på olika alternativ och kommit funnit att det här är den samhällsekonomiskt bästa lösningen. Vad gäller miljöeffekt, genomförandetid och kostnad, säger Marianne Beckman.