Skåne/Danmark

Dansk svinbakterie oroar

5:02 min

En svinbakterie som är motståndskraftig mot antibiotika sprider sig snabbt i Danmark. Fyra personer har hittills dött av den här MRSA-bakterien, som finns i nästan hälften av alla danska grisbesättningar. Men för Skånes del är biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson inte så orolig.

– Mellan människor är inte de här resistenta stafylokockerna så benägna att sprida sig, säger hon. Därför tror jag inte att danska personer som åker över sundet bär med sig bakterien över till oss.

I Danmark har den här varianten av MRSA-bakterie - som alltså penicillin inte biter på - däremot blivit ett problem. 455 fall med smittade människor har rapporterats under det här året, medan Skåne inte haft några alls.

– Det speciella med den här sorten av MRSA är att den först anpassat sig till djurvärlden och sedan också till oss människor, förklarar Eva Gustafsson.

Hon och Smittskydd Skåne följer utvecklingen noga.

– Störst risk att bli smittad är det vid sjukvård utomlands. Därför tar vi ibland till sådant som karantän för att hindra spridning. Och det har varit framgångsrikt.

Det finns heller inga uppgifter om att skånska grisar skulle bära på bakterien.