Malmö

SFI-företag måste höja lärarkompetens

5:50 min

Det har inte blivit högre kompetens hos lärarna i SFI, svenska för invandrare, trots att det var Malmö stads krav i den senaste upphandlingen. Och Malmö stad ser allvarligt på att företagen inte lever upp till sina avtal.

Kraven på bland annat lärarlegitimation bidrog till att företagen som tidigare stod för hälften av SFI-undervisningen slogs ut i upphandlingen. Men när höstterminen nu börjat står det klart att tre av fyra företag som tagit över inte heller tillräckligt många behöriga lärare.

I ett av företagen har bara en av 30 lärare utlovad kompetens.

– Vi ser att det är otroligt viktigt att man snabbt sätter in insatser för att tillse att de här lärarna också får den här komptensnivån, säger Jonas Jonsson, strateg inom staben för vuxenutbildning.

Det har varit många turer kring SFI-undervisningen i Malmö och de kompetenskrav som ställts i den senaste upphandlingen. Det handlar om att 65 procent av lärarna måste ha 60 högskolepoäng, eller två terminer, i svenska som andraspråk, och lärarlegitimation.

– För oss var det viktigt att kunna sätta ett krav på 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk beroende på att vi tycker att SFI-läraruppdraget är så komplext, det är en väldigt heterogen målgrupp man ska jobba med. Vi såg det ett som ett viktigt kvalitetskriterium, säger Jonas Jonsson.

Upphandlingen vanns av bolag som lovade att 100 procent av deras lärare skulle ha rätt kompetens. Men de tre privata skolor som redan drev SFI-undervisning ansåg att det var orimligt. De menade att det inte går att rekrytera så många behöriga lärare. Skolorna överklagade därför upphandlingen i flera instanser, men Malmö stad har gått segrande ur det och avtal har skrivits med de nya leverantörerna.

 Men när terminen nu börjat håller bara Hermods det de lovat. Hos företaget Astar har bara en av 30 lärare utlovad kompetens, hälften har varken rätt antal högskolepoäng eller lärarlegitimation. Hos företaget Alpha Ce saknar åtta av tio lärarlegimation. Trots det menar Jonas Jonsson på Malmö stad att de som nu börjar plugga svenska för invandrare inte kommer att drabbas.

– Jag är helt övertygad om att med den lärarkår man har idag så har man en fullgod SFI-undervisning i alla fall, säger Jonas Jonsson på Malmö stad.

Hur viktiga var de kraven egentligen på den här kompetensen om det inte spelar någon roll nu?

– Jag säger inte att det inte spelar någon roll utan jag tycker att det är viktigt. Samtidigt måste vi utgå från hur situationen ser ut nu.

Kommunen har nu haft möte med företagen för att gå igenom hur kompetensen ska höjas hos var och en av lärarna. Det kan dröja innan målet nås, upp till ett år för de som saknar de akademiska meriterna och ytterligare åtta nio månader för dem som också saknar lärarlegitimation.

Hur ser du på risken att det sänder en signal att man i en upphandling skriver en sak på pappret för att vinna, men sedan när man sätter igång spelar det inte så stor roll att man inte lever upp till kraven?

– Det är naturligtvis allvarligt om det sänder sådana signaler och det är därför som vi ser allvarligt på det här och att vi ser att vi måste från beställarhåll säkerställa att man vidtar de åtgärder som krävs, säger Jonas Jonsson.

Om företagen inte höjer kompetensen på lärarna kan Malmö stad komma att sätta in ekonomiska sanktioner.

Nyheten kom till i samarbete med P4 Malmöhus publiknätverk. Läs mer här om du vill gåmed i nätverket.