Helsingborg

Vårdstämpeln tvättas bort

2:46 min

Helsingborg slopar nu alla invanda namn på sina vårdboenden och köper nya skyltar för miljonbelopp. Så ska exempelvis Fredriksdalshemmet döpas om till Brigadgatan 4 och Lundhagen i Kattarp får namnet Planavägen 41. 

Beslutet togs för ett år sedan och nu byts skyltarna efterhand.

– Det gör vi för de gamlas skull, för att försöka tvätta bort stämpeln institution och få boendet att bli mera hemlikt, säger vård och omsorgsnämndens ordförande, Richard Lundberg (M).

Han vill nu att alla Helsingborgare glömmer bort de gamla invanda namnen på vårdboendena.

Dessutom får det inte längre heta vårdboende mer än i statistik och i kommunala handlingar. Begreppet och namnen ska rensas ut också i alla kommunala databaser och alla 19 vårdboenden förses med nya tydliga skyltar ut mot gatan.

Nästan en miljon kronor kostar enbart skyltbytet. Det allra nyaste vårdhemmet, Åbrädden på Råå, heter numera bara Garverigatan 4. Vårdboendet Romares Stiftelse ska heta Romares väg 20.

– Vi kan ju inte förbjuda folk att fortsätta använde de gamla namnen, men jag tycker det är viktigt att efterhand jobba bort de gamla namnen och begreppen för att nå en normalisering, det är inte värre än att man byter namn på skolor säger Richard Lundberg.

Därför byts också begrepp som avdelning ut mot "flygel", rummen ska heta "lägenheter", pensionärer ska kallas "hyresgäster" och dagrum ska heta "sällskapsrum" enligt de styrande politikernas beslut.

– Vi har stöd av förvaltningens professionella tjänstemän och av socialstyrelsen, säger Richard Lundberg,

– De kunde lägga pengarna på vården istället för på dyra skyltar, säger hyresgäster på vårdboendet Elinebo.

Bland personalen tycker man att namnbytet bara skapar förvirring.