Malmö

Ännu ingen kritik från kommunen mot SFI-företag

4:21 min

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) vill än så länge inte kritisera de nya företag som kommunen anlitar för SFI, men som inte uppfyller kommunens krav. Först vill han ha förslag på åtgärder från tjänstemännen.

Två av de fyra privata företag som vann Malmö stads upphandling för SFI-undervisning, uppfyller inte kommunens krav. Inför upphandlingen skärpte kommunen kraven på skolorna som måste ha en lärarkår där 65 procent är legitimerade och även har 60 högskolepoäng i ämnet svenska två. Men det är bara två av de fyra företagen som uppfyller kraven.

– Jag gör bedömningen då, återigen, då måste förvaltningen återkomma till politiken och nämnden och berätta, vad är det för åtgärder vi vidtar på dem som inte uppfyller det här, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för vuxenutbildning.

Det finns en möjlighet för kommunen att använda ekonomiska sanktioner mot företagen, men Andreas Schönström tycker att det är för tidigt att säga om det ska ske.

– Som sagt var jag har ju inte sett exakt hur upphandlingsunderlaget ser ut. Man kan ta till ekonomi som ett verktyg där man sänker ersättningen. Jag tror i slutändan om man inte uppfyller tiden eller de krav vi har, kan man säkert häva kontraktet, om det är så pass allvarligt. Men återigen, jag vill se förslag på åtgärder så att vi kan fatta ett bra beslut, säger han.