Fler ser ut att söka vård utomlands

1:15 min

Det ser ut att bli en ökning av antalet skåningar som söker vård utomlands i år jämfört med förra året. En bit in på augusti var iallafall ansökningarna om ersättning endast ett par hundra färre än totalt under hela förra året.

– Orsakerna till den här ökning kan vara att personer inte känner sig nöjda med den behandlingen som de skulle få inom Region Skåne. Men det kan också vara andra orsaker, till exempel att man vill vara nära anhörig som bor i annat land i Europa och att man vill vara där under sin behandling eller rehabilitering.

Antalet personer som söker vård i annat EU land ser ut att öka jämfört med förra året. Det visar siffror på antalet som sökt ersättning hittills i år. Ett krav för att man ska få ersättning för planerad vård inom EU land, är att behandlingen ska finnas i det landsting man tillhör och att det där ska bekostas av det offentliga. 86 procent av de från Skåne som sökt vård utomlands hittills i år har sökt någon form av svettbehandling.

– Vi misstänker att man bland annat genom en stark marknadsföring har öppnat upp ögonen för många skåningar om att det finns alternativa behandlingar i andra länder. Det kanske finns någonting vi behöver göra för att bli mer tillgängliga för de här patienterna, säger Sven Oredsson som är medicinsk rådgivare inom Region Skåne.