Skåne

De blir nya socialdemokratiska regionråd och gruppledare

Under lördagen blev det klart vilka som blir de nya socialdemokratiska regionråden och gruppledarna i Region Skåne. I toppen finns Henrik Fritzon från Kristianstad, som valdes till regionstyrelsens ordförande och Christine Axelsson som blir regionfullmäktiges ordförande.

Idag samlades 350 ombud på Amiralen i Malmö för att utse Socialdemokraternas företrädare i Region Skåne.

Enligt partiets ordförande i Skåne, Niklas Karlsson, har det gått bra.

– Valberedningens förslag gick igenom med några mindre diskussioner.

– Det är inte helt lätt att styra i minioritet och därför har vi satsat på politisk erfarenhet och en bra mix av personer, säger Niklas Karlsson.

– Vi socialdemokrater har nu ett starkt lag på plats som kan axla det stora ansvaret att styra Region Skåne de närmsta fyra åren. Tillsammans med Miljöpartiet kommer vi att söka breda allianser för en upprustning av den skånska sjukvården och för att möta och forma Skånes framtid, säger blivande regionstyrelseordförande Henrik Fritzon i ett pressmeddelande.

De är nya Socialdemokratiska gruppledare i nämnder och beredningar:

Anna-Lena Hogerud, Lund, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Joakim Sandell, Malmö, sjukvårdsområde SUS
Yvonne Augustin, Helsingborg, sjukvårdsområde Sund
Stefan Svalö, Bjuv, kollektivtrafiknämnden
Maria Nyman-Stjärnskog, Skurup, sjukvårdsområde Kryh
Amela Hodzic, Malmö, personalnämnden och för upphandlingsstrategiutskottet
Catherine Persson, Trelleborg, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden
Daniel Hedén Malmö, servicenämnden och handikappberedningen
Ewa Pihl Krabbe, Kristianstad, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
Ingrid Lennerwald, Eslöv, beredningen för framtidens sjukvård
Stefan Malmberg, Ystad, beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Susanne Jönsson, Ängelholm, demokratiberedningen