Sverige

Att pendla kan vara dåligt för hälsan

1:50 min

Pendling kan göra det möjligt att ha ett bra jobb och bo där man trivs men det kan också påverka vår hälsa negativt. Nu vill svenska forskare ta reda på mer om det. Utbrändhet är vanligare bland pendlare än bland andra. Det visar en folkhälsoundersökning från Skåne.

– Det var en lång vinters utmattning av snö- och tågkaos och sjuka barn på dagis. Jag var den enda med bil och kunde hämta dem. Jag höll på att gå in i väggen helt enkelt, det gick bara inte.

Anders pendlingsupplevelser är inte unika. Internationellt har forskare hittat samband mellan pendling och hjärt- kärlsjukdomar, nack- och ryggproblem och fetma.I en studie av folkhälsoenkäter i Skåne (för några år sedan) hittade man flera samband mellan pendling och hälsoproblem.

Kristoffer Mattisson är doktorand inom folkhälsovetenskap vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Hans studier bygger på folkhälsoenkäter som skickats ut i Skåne.

– Sämre sömnkvalité, mer upplevd stress, utbrändhet och självskattad hälsa.

Pendlarna sov alltså sämre, kände sig mer stressade och tyckte själva att de mådde sämre, och utbrändhet var vanligare bland pendlare än bland andra.

Det här behöver inte betyda att pendlingen orsakat de här hälsoproblemen, men man kan misstänka det, och nu tänker Kristoffer Mattisson gå vidare, för att kunna visa orsakssamband.

– Pendlingen verkar påverka vår hälsa och det måste lyftas fram.