Landskrona

Dyrare biljetter till Ven stoppas

Landskrona stad hade inte rätt att höja taxan för Ventrafiken i våras. Det har Förvaltningsrätten slagit fast i en dom sen Hvens Byalag överklagat taxehöjningen.

I april beslutade fullmäktige om kraftigt höjda taxor för Ventrafiken. Beslutet överklagades och nu upphäver Förvaltningsrätten fullmäktigebeslutet.

Enligt Förvaltningsrätten har taxehöjningen gjorts i strid mot ett regeringsbeslut från 1990.

Landskrona stad undersöker nu vilka konsekvenser domen kan få och om kommunen eventuellt ska överklaga.