Sverige

Polisen överklagar dom om hundburar

1:19 min

Rikspolisstyrelsen överklagar en dom i förvaltningsrätten om polisens transportburar för tjänstehundarna. Det var för ett par veckor sedan som förvaltningsrätten slog fast att polisens bilar inte klarar måttkraven för hundburarna.

Rikspolisstyrelsen vill nu att kammarrätten ska avgöra hur lagen ska tolkas.

Det var tidigare i år som länsstyrelsens djurskyddsinspektörer i Skåne slog larm om att polisbilarnas hundburar inte uppfyller jordbruksverkets regler. Efter en kontroll slog inspektörerna fast att en del av hundarna har det för trångt i polisbilarnas transportburar.

Dessutom följde burarna inte föreskrifterna i djurskyddslagen om ventilation och temperatur.

Länsstyrelsen krävde att polisen slutar använda sig av burar där hundarna inte kan ligga ned i naturlig ställning.

I en dom för ett par veckor sedan bekräftades att polisbilarna inte klarar måttkraven för hundburarna. Det innebär att hundratals polisbilar i hela landet måste byggas om ifall domen står sig. En stor kostnad för polisen, naturligtvis. När saken nu får en nationell betydelse har Rikspolisstyrelsen beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom och vill att kammarrätten ska ta upp ärendet.

Hur problemet ska hanteras tills dess är oklart, polisen har sökt dispens för de nuvarande burarna hos Jordbruksverket, men fått nej och samtidigt finns det på vägarna ingen annan myndighet än polisen som kan stoppa en misstänkt olaglig djurtransport.