Lund

Sockerbetor ger blod

4:27 min

Sockerbetor kan rädda liv. Nélida Leiva är forskaren på Lunds Tekniska Högskola som gjort upptäckten att det finns hemoglobin i sockerbetor som kan användas som blodersättningsmedel i akuta situationer.

– Vi har upptäckt att detta hemoglobin är mer stabilt än humant hemoglobin. Det oxiderar inte lika mycket, och är därför mindre giftigt, säger doktoranden Nélida Leiva.

Tidigare har man trott att sockerbetan bara producerar hemoglobin vid stress - men nu står det klart att det gäller även under normala förhållanden.

Upptäckten var lite slumpartad. Tanken från början var att studera hemoglobinet för att skapa bättre sockerbetor. I ett samtal med sin handledare, som arbetar med blod, upptäckte hon att man kan använda det i ett annat syfte.

– Oj, man kan också använda det. Det är faktiskt likadant som mänskligt hemoglobin, säger Nélida Leiva.

Det skulle till och med bidra till säkrare blodtransfusioner, tror hon. Sockerbetornas hemoglobin har en annan fördel.

– Man behöver inte hålla det i kylen. Hemoglobinet kan stanna i sockerbetan, så det skulle spara mycket, mycket pengar.

Hemoglobin hjälper blodet att transportera syre.