Malmö

"Orimligt dyra saneringar"

1:20 min

I värsta fall kan det kosta uppemot 1,5 miljard kronor att sanera den mark som Malmö stad skulle behöva bygga nya förskolor på för att klara att skapa de runt 2 000 nya platser som behövs inom barnomsorgen de kommande fem åren. Det visar en uträkning som fastighetskontoret gjort.

– Det är helt utanför alla rimliga gränser, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för skolan i Malmö.

Det är kommunens fastighetskontor som har räknat ut hur mycket det skulle kosta att sanera marken på de tomter där Malmö stad skulle behöva bygga. Vill det sig illa kan saneringen kosta uppemot 1,5 miljard.

– Skulle det bli så måste vi höja skatten med mer än en krona för att kunna täcka bara detta, säger Anders Rubin.

Måste göras en avvägning

Han menar att det måste finnas en rimlig avvägning av kraven på när marken måste saneras.

– Finns det en omedelbar hälsorisk för barnen råder det ingen tvekan, då måste man välja om man ska fortsätta eller sanera men det gäller att hitta den avvägningen, säger Anders Rubin.

Kommuner gör olika

Det finns skillnader i hur kommunernas miljöförvaltningar tolkar kraven på sanering och Anders Rubin menar att Malmös miljöförvaltning kanske går väl långt i sina krav.

– Vi kan konstatera att Stockholm, som är ungefär lika tätbebyggt som oss, lägger sig på andra nivåer. Hittar vi sådant som är hälsoskadligt ska vi naturligtvis vidta åtgärder, hittar vi sådant som är skadligt för miljön så ska vi vidta åtgärder om det är rimligt, säger Anders Rubin.