Frusna betor i torra skånska marker

Den kalla och torra våren har lett till att flera skånska lantbrukare kommer att tvingas sätta om sina sockerbetor. Så här års har betblasten vanligen börjat titta upp ur jorden, men i år har frosten ställt till det för odlarna.

– Det känns inte bra. Man tycker att man har försökt göra det så bra som möjligt och sedan är det utkastat, säger Lennart Nilsson, bonde på Åraslövsgården utanför Kristianstad. Han satte sina betor den 2 april. Efter två veckor hade nästan alla kommit upp. Sedan kom en rejäl nattfrost och omkring hälften av sådden förstördes. I måndags satte Lennart Nilsson nya betor.

Många bönder får sätta om sina betor på grund av torr mark och kraftiga vindar. Framförallt är det frosten som skadar plantorna. Men den kalla och torra våren drabbar inte bara betodlarna.

– Betet kom inte igång för djuren och vallskörden försenas varje dag som frosten och det torra vädret fortsätter, säger Roland Pettesson, LRF Konsult i Kristianstad.