#unggranskning

Jonatan har blivit hotad

8:34 min

Våld och hot i skolan är ett vanligt problem och är mer förekommande i grundskolan än på gymnasiet, enligt forskare. Jonatan har själv råkat ut för hot är. Han säger att det är på grund av att han är jude.

– Jag har personligen blivit utsatt på grund av min religiösa tillhörighet. Det har hänt några gånger att de har hotat, men det är ingenting som de har gjort. Det har varit en gång som de har sagt det, men sen inte gjort något efter det.

Hur känns det?

– Eftersom de inte har gjort något mer, det är bara snack, de gör ingenting. Jag bryr mig inte om det egentligen, säger Jonatan på en gymnasieskola i Malmö.

Enligt Sara Göransson vid Stockholms universitet måste man få bort även de så kallade skojbråken som kanske inte alltid är särskilt våldsamma i början, för att bli kvitt våldet på skolorna.

Hon säger också att det som regel är stökigare på grundskolor jämfört med gymnasieskolor eftersom eleverna är mer våldsamma och aggressiva i de tidiga tonåren.

– Det börjar med att några skojar om att de ska slå någon, som att "är du stark" eller "kan du klara av att slå ner henne". Och sedan så går det vidare till något större och man vill visa att man är cool, att man kan slå någon och så vidare, säger Shirin som går i högstadiet och fortsätter:

– I vår klass har det hänt att det har varit väldigt mycket bråk och så. Det kan komma från andra skolor där bråken börjar i social media. Man kanske skriver ett sms eller någonting, men så blir det någonting större och sen så kommer det till skolan. Då kommer lärarna lägga väldigt mycket fokus på det och inte det de ska göra egentligen. Vi är här för att lära oss.

Men det finns även de som tycker att det är lugnt på skolan, som Admir, elevskyddsombud på en annan högstadieskola i Malmö.

– Förut har det varit lite högre ljudvolym på skolan. Det har småbråkats, men med hjälp av rektorer och kuratorn på skolan så har vi lyckats åtgärda problemen. Det har blivit lugnare på skolan.

Där hot och våld försiggår i skolan så verkar det som att man ofta har en högre tolerans för det jämfört med andra arbetsplatser.

– Jag tror att det är så oerhört mycket svårare att stävja det i skolan så att toleranströskeln får vara högre därför, och för att frågorna inte har haft så stort fokus i skolan förut, man har inte jobbat med dem så aktivt förut, säger Sara Göransson vid Stockholms universitet.

– Jag tror inte att man hade accepterat det på andra arbetsplatser att man faktiskt blir slagen eller förtalad på det viset som både elever och skolpersonal kanske blir ibland. Men okej, vi ska ha klart för oss att den ena parten faktiskt är barn som vi pratar om, säger Stefan Hult på Arbetsmiljöverket.