Försvarssamarbete föreslås med Danmark

Sverige och Natolandet Danmark kommer att samarbeta genom att bland annat få tillgång till varandras marin- och flygbaser för tankning och övning, enligt ett kommande förslag.

Senast den 31 mars måste Försvarsmakten leverera ett färdigt förslag om samarbete med Danmark, efter ett regeringsbeslut som försvarsminister Peter Hultqvist (S) har skrivit under.

Enligt en delrapport som Svenska Dagbladet har tagit del av är samarbetet tänkt att vara långtgående med bland annat utbyte av hemlig information och ömsesidig tillgång till varandras territorialvatten och luftrum.

Samarbetet påminner i stora drag om det som Peter Hultqvist och hans finländska försvarsministerkollega Carl Haglund presenterade nyligen. Haglund uttryckte så sent som i december förra året en önskan om att utreda en ren försvarsallians med Sverige, med ett gemensamt försvar i luften och till sjöss.