Skåne

Olaglig kameraövervakning hotar patienters integritet

Förra året granskade länsstyrelserna runtom i landet hur vårdgivare använder kameraövervakning. I Skåne brast två av fyra undersökta vårdinrättningar i integritetsskyddet.

I hela landet visade det sig att 27 procent av vårdgivarna använde sig av olaglig kameraövervakning. Länsstyrelsen ser det som allvarligt eftersom att skyddet för patienters integritet är särskilt viktig inom vården.