Skåne

Olaglig övervakning i vården

1:04 min

Drygt var fjärde av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Däribland Näsby vårdcentral och Centralsjukhuset i Kristianstad.

Under förra året genomförde 20 av 21 länsstyrelser i landet tillsyn enligt den gemensamma tillsynsplanen. Man valde den här gången att fokusera den gemensamma tillsynen på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar, verksamheter som är starkt integritetskänsliga. Nu är rapporten klar och visar att 53 av 195 granskade verksamheter bröt mot kameraövervakningslagen.

Eftersom det är omöjligt att kontrollera alla inrättningar så gjorde Länsstyrelsen Skåne stickprov. Den här gången koncentrerade man sig på Kristianstads kommun och valde Näsby vårdcentral och Centralsjukhuset i Kristianstad.

På CSK konstaterades att övervakningen av väntrummet i akuten även inkluderade ett område utomhus, utanför väntrummet, trots att det inte fanns tillstånd att övervaka utomhus. Dessutom konstaterades att en kamera i anslutning till förlossningsavdelningen saknade tillstånd.

På Näsby vårdcentral upptäcktes att de två kameror vårdcentralen har tillstånd för var uppsatta på andra platser än vad som anges i beslutet om tillståndet.

Länsstyrelsen ser allvarligt på bristerna och kommer att följa upp tillsynen under det här året.