Malmö/Lund

Flera partier säger nej till tredje sjukhus

1:25 min

Flera partier i Region Skåne säger nu definitivt nej till tankarna på att eventuellt bygga ett nytt sjukhus mellan Malmö och Lund. Det gäller bland annat Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Skälen är främst två. Dels tycker vi att vården ska vara där det stora flertalet av människorna bor, och det är ju inte i Hjärup utan i Lund och Malmö. Sedan behöver vi fler vårdplatser, inte färre. Vi får välja mellan att ge god vård åt skåningarna eller att bygga nya mer eller mindre flashiga hus, och då får vi faktiskt välja god vård till skåningarna, säger regionrådet Patrik Jönsson (SD).

I eftermiddag träffas beredningen för framtidens sjukvård igen för att fortsätta dialogen kring Skånes universitetssjukhus. För en månad sedan fick ledamöterna en presentation av två olika alternativ, där ett nytt sjukhus – förslagsvis i Hjärup – var det ena. Det är beredningens ordförande Ingrid Lennerwald (S) som tagit initiativ till att titta på alternativet igen.

Allianspartierna har varit tveksamma till att det gamla förslaget dammats av. Regionrådet Birgitta Södertun (KD) skriver i ett SMS i dag att partiet säger nej till ett tredje sjukhus, eftersom man vill ha kvar akutsjukhus i Malmö och Lund. Stefan Lamme (M), som också sitter i beredningen, meddelar att han också hoppas att alla partier till slut ska nå samsyn kring att i stället gå vidare med planerna på att bygga om de befintliga sjukhusen.

Även Socialdemokraternas samarbetsparti Miljöpartiet är tveksamt. Regionrådet Anders Åkesson (MP) säger att han i dag inte ser det som aktuellt att bygga ett nytt sjukhus.

Enligt Patrik Jönsson skulle antalet vårdplatser på SUS enligt planerna bli minst 300 färre med ett tredje sjukhus. Han tycker att det var rätt att titta på alternativet igen men känner nu inte partiets beslut behöver invänta fortsatt dialog.

– Nej, vi har fått underlagen och diskuterat det i vår grupp och vi har landat i att det inte är rimligt att bygga ett tredje sjukhus. Det kommer att gå ut över vården i hela Skåne. Vi har redan nu brist på vårdplatser, och det kommer att bli ännu större brist på vårdplatser med det här, säger Patrik Jönsson.