Sydostskåne

Vänlig vård välkomnas

3:39 min

Sedan mitten av juni rullar en hemsjukvårdsbil på försök i sydöstra Skåne. Med bilen kan vissa patienter få vård hemma, så att de slipper åka till lasarettet. Och starten har gått bra.

Försöket med hembesöksbil startade på grund av vårdplatsläget på lasarettet inför sommaren, och har hittills fungerat bra, säger Anna Krämer, verksamhetschef på Vårdcentralen Ystad.

– Ja det har det gjort, absolut, hembesöksbilen har bidragit till att sommaren har fungerat så pass bra som den har gjort, säger hon.

Syftet med hembesöksbilen är att undvika onödiga sjukhusinläggningar. Teamet i bilen kan bland annat ge blod och antibiotika, göra uppföljningar och ta olika prover.

Christoffer Göransson är sjuksköterska på vårdcentralen i Ystad och en av dem som åker ut med hembesöksbilen. Med från bilen bär han olika sorters utrustning i två ryggsäckar och en väska med en dator.

-- Vi har ganska mycket material med oss. Dels har vi en väska med läkemedel ifall det skulle vara någonting som skulle hända så att vi kan ge akuta läkemedel. Sedan har vi så att vi kan hänga antibiotika med aggregat och vi har koksalt, sedan har vi även omlägningssaker med oss, säger han.

Denna gång är bilen på besök hos Ingvar Nilsson och hans fru Monica Hed Nilsson.

– Vi tycker det här är bra, det är helt nytt, vi visste inte att det fanns, säger Monica Hed Nilsson.

– Det är ett väldigt vänligt sätt, säger Ingvar Nilsson.

Det är skillnad för dig?

– Ja.

Det är en fördel att kunna få vård hemma, tycker båda.

– Det är hemma i sovrummet och det är ju otrolig skillnad mot att sitta i ett väntrum på lasarettet i en stol rakt upp och ner eller på en kall brits kanske.

Så det här är ju toppen, säger Monica Hed Nilsson, som förbereder så att sjuksköterskan Christoffer Göransson ska kunna komma med en påse blod. Vid sängen står en stege.

– Ja det är halva grannens stege som vi har som droppställning, man får ta vad man har hemma, men det funkar jättebra, säger Monica Hed Nilsson.

– När man är ute så här får man vara lite konstruktiv och hitta på egna lösningar, och det brukar gå bra, säger Christoffer Göransson.

Hembesöksbilen träffar mellan två och sju patienter per dag och bemannas av en sjuksköterska från vårdcentralen och en läkare från lasarettet. Idag är det Ulla-Britta Borgquist, överläkare på medicinkliniken i Ystad, som åker ut.

– Jag tycker att själva idén är bra och jag tror att bara man får det att fungera med att tillräckligt många vet om bilen och kan beställa den, både från sjukhuset och primärvården, så tror jag är det här är ett väldigt bra sätt att ge sjukvård till de som behöver det hemma och jag tror också att det kan förhindra en del inläggningar på sjukhuset, säger Ulla-Britta Borgquist.

Hon tror att det kan vara en fördel att hon i vanliga fall jobbar inne på lasarettet, till exempel om någon patient ändå behöver läggas in. Vårdcentralen som patienten är listad hos måste ge sitt godkännande för hembesöksbilen, och Ulla-Britta Borgquist pekar även på vikten av samarbetet med distriktssköterskorna.

– Det är en fördel att vi mer kan vända oss direkt till vårdplatskoordinator, patienter kanske slipper vänta på akutmottagningen och bli direktinlagda på avdelningen, säger hon.

Liknande hembesöksbilar finns sen tidigare i Malmö och Ängelholm. Att man nu valt att prova med hembesöksbilar i sydöstra Skåne berodde till stor del på vårdplatsläget på lasarettet i Ystad, säger Anna Krämer, verksamhetschef på vårdcentralen i Ystad.