Malmö

Nödsändare stör flygtrafiken

En nödsändare skickar sedan ett dygn tillbaka ut nödsignaler över Öresundsregionen och stör flygtrafiken i Sturup och Kastrup.

Räddningstjänsten är just nu på väg till ett skrotupplag i Malmö dit en polishelikopter har lokaliserat signalen.

Med hjälp av bärbar pejlutrustning ska räddningstjänsten försöka hitta exakt var sändaren kan finnas.

Nödsändaren kan till exempel komma från en EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon, en nödsändare för satellitmottagning som kan finnas till exempel i räddningsflottar eller annat utrustning ombord på fartyg eller andra personliga nödsändare.

Det är inte helt ovanligt att man glömmer att plocka bort batterierna från den här typen av nödsändare när de skrotas, vilket alltså ställer till problem för flygtrafiken.