Södra Sverige

Hotas av ett av världens farligaste gäng – ska utvisas

3:33 min

Carlos flydde från El Salvador efter att hoten från det ökända gänget Mara-18 eskalerade. Nu har Migrationsdomstolen i Malmö beslutat att han ska utvisas.

Carlos advokat, Lars Edman i Malmö, är kritisk till beslutet.

– De här organisationerna är spridda över hela landet och utgör en fara för den som kommit i konflikt i dem oavsett var i landet denne befinner sig. Jag tycker att det här beslutet strider mot det man vet om landet och den rättstillämpning som ska göras här, säger han.

Migrationsdomstolen i Malmö går på Migrationsverkets linje och anser att Carlos kan söka skydd i en annan del av landet. Man anser också att han har möjliget att hitta ett nytt jobb då han talar engelska och är "ung, frisk och arbetsför".

– Jag blev lite överraskad eftersom jag tidigare haft ett liknande ärende där en person från ett grannland var hotad av en brottslig organisation som hade spridning i hela landet och där man beviljade uppehållstillstånd, säger Lars Edman, som har överklagat domen.

– Vad det handlar om här är en prövning av inre skyddsalternativ, det vill säga om han kan flytta till en annan del av landet och det finns inte så mycket praxis om vilka överväganden Migrationsverket ska göra i de lägena. Detta gör att man har vissa chanser att få upp detta i den högsta instansen, alltså Migrationsöverdomstolen.

De senaste månaderna har gängvåldet ökat kraftigt i El Salvador. I januari avbröts den vapenvila som fanns mellan regeringen och landets kriminella gäng, vilket har lett till att gängen skaffat sig ännu bättre vapen. Enligt Fredrik Uggla, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet, är gängproblemet i El Salvador något som påverkar hela samhället.

– Det är ett väldigt stort problem och en fråga som dominerar den politiska dagordningen och som slår mot säkerheten för både medborgarna och för viktiga samhällsfunktioner, säger han.

El Salvador är tillsammans med de andra länderna i den så kallade Norra Triangeln de länder i världen med flest mord. Antalet våldsbrott, rån och överfall är högt och myndigheterna saknar resurser för att stoppa brottsligheten.

– Gängen är mycket våldsamma. El Salvador har nu under de senaste månaderna haft en nivå på drygt 20 mord om dagen, vilket är högre än under inbördeskriget. För befolkningen är detta en väldigt svår situation, man kan inte röra sig fritt på gatorna, säger Fredrik Uggla.