Skåne

Bekämpningsmedel hamnar i dagvatten

3:27 min

Tonvis med bekämpningsmedel säljs till hushållen varje år - en del är ogräsmedel som används till att hålla plattläggningen i trädgården snygg och ogräsfri.Men när regnet faller riskerar bekämpningsmedlet att spolas vidare - och till slut hamna i till exempel en å.

Jenny Ahlqvist jobbar på Svedala kommun och sitter med i Segeåns vattenråd, som vill uppmärksamma trädgårdsägare på detta.

Många hårdgör sin trädgård genom att till exempel lägga plattor och när ogräset sedan växer upp i springorna väljer en del att bekämpa det med ogräsmedel. När det regnar kan ogräsmedlet sedan spolas vidare ut i dagvattensystemet, för att till slut hamna i ett vattendrag. Men det går att hårdgöra trädgården på miljövänligare sätt, visar Jenny Ahlqvist, från Segeåns vattenråd, som uppmärksammat frågan.

- Här ser vi ett av dagvattenrören som kommer från större delen av Svedala tätort, den äldre bebyggelsen, säger Jenny Ahlqvist som är miljöinspektör på Svedala kommun.

- När det är mycket regn blir det som chokladmjölk det här vattnet som kommer ut, den är ju kraftigt övergödd och påverkad av bebyggelsen också ån, säger hon.

Vi står vid ett stort betongrör vid en böj av Segeån utanför Svedala. Ur betongröret rinner det som kallas dagvatten, alltså regn som runnit ner på tak, gator och andra hårda ytor och som spolats vidare ner i dagvattensystemet.

- När det regnar på hårdgjorda ytor så rinner det oftast vidare ut i gatan och där har man brunnar där det rinner ner och de här dagvattenbrunnarna är oftast kopplade direkt ut i ån och man kanske använder bekämpningsmedel på sina plattläggningar och det bekämpningsmedlet kommer rakt ut i ån, säger Jenny Ahlqvist.

Segeåns vattenråd jobbar med att förbättra vattnet i ån och vi åker till det ganska nybyggda bostadsområdet på gamla Tegelbruksområdet i Svedala för att se exempel på hur man kan ha hårdgjorda ytor i sin trädgård på ett miljövänligare sätt.

- Man kan ju tänka att man lämna ett område av gräs som är genomsläppligt innan vattnet rinner ut på gatan, säger Jenny Ahlqvist.

Hon visar på olika alternativ på Tegelbruksområdet. På ett ställe har man lämnat ganska mycket utrymme mellan plattorna så att vatten kan rinna ner där, på ett annat har man armerat gräs på uppfarten.

- Att man har antingen hålsten eller någonslags plastarmering under gräset, eller hålsten med lite singel i som släpper igenom vattnet ändå, säger Jenny Ahlqvist.

- Och sedan kan man ju tänka på att man kanske inte behöver använda bekämpningsmedel, det finns till exempel gasolbrännare eller hetvatten som man kan bekämpa ogräset med, och givetvis rensa för hand om man vill det. säger hon.

Eftersom Tegelbruksområdet är ett nyare bostadsområde rinner dagvattnet som kommer därifrån inte rakt ut i Sege å. Det passerar först anlagda dagvattendammar. Vi passerar en av dem, som liknar en liten park eller miniatyrvåtmark med bland annat kaveldun och bladvass.

- Detta är en dagvattendamm som tar emot vatten från Tegelbruksområdet, sedan finns det ett utlopp i ån men det fördröjs och får en viss rening på vägen. Den fylls bara upp vid riktiga skyfall, säger Jenny Ahlqvist.