Malmö

Jobbet på socialen sliter hårt

3:26 min

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att socialtjänsten i flera kommuner har problem med hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Sedan april pågår därför en större tillsyn av socialsekreterares arbetssituation runt om i landet.

 – Det är ett tufft uppdrag och det behöver belysas, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör i Malmö och projektledare för projektet Socialsekreterares arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets inspektionssatsning pågår i tre år och är även en del av ett regeringsuppdrag kring kvinnors ohälsa i arbetslivet. Till att börja med görs inspektionerna i region syd och region öst, för att sen utökas till hela landet. Projektet startade i april och hittills har Arbetsmiljöverket i Malmö och Stockholm tillsammans besökt omkring tolv socialtjänstkontor, säger Eva Karsten som berättar vad de hittills har sett.

– En hög arbetsbelastning, en hög personalomsättning och bristande introduktion, samtidigt ser vi också med tanke på första linjens chefer att de slår nästan knut på sig själv att vara ett stöd för medarbetarna, så det är rätt så komplext, säger hon.

Denna dag besöker Eva Karsten från Arbetsmiljöverket Individ och familjeomsorgen på stadsområdesförvaltning Innerstaden i Malmö. Där jobbar Karin Krantz på enheten för försörjningsstöd och hon är också samverkansrepresentant för facket Vision. Hon känner igen problemet med hög personalomsättning bland dem som jobbar med ekonomiskt bistånd.

– Personalomsättningen är väldigt hög. Vi hade en stor satsning i Malmö med extra personalförstärkning sedan 2014 och under den tiden har det ändå varit en stor personalomsättning, så att många känner att mycket av extraresurserna äts upp av att hela tiden behöva introducera ny personal, säger hon.

Martin Facks jobbar på enheten för barn och familj i Innerstaden i Malmö och är huvudskyddsombud för facket Akademikerförbundet SSR. Han säger att hans uppfattning är att arbetsgivaren är intresserad av en bra arbetsmiljö, samtidigt som hanär positiv till Arbetsmiljöverkets inspektionssatsning.

– Jag tycker det är jättebra att de undersöker vår arbetsmiljö och sätter fokus på det och hoppas att man kan ta ett större grepp om saker som handlar om vår stressade arbetsmiljö och hög personalomsättning, säger han.

Rikard Vroland, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen på stadsområdesförvaltning Innerstaden i Malmö säger att socialtjänsten under längre tid varit pressad både nationellt och lokalt och tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket belyser frågan.

– Det är klart det kommer att bli saker som vi kommer att behöva jobba med och det måste vi ta oss an, säger han.

När det gäller personalomsättningen tror Rikard Vroland att det bland annat handlar mycket om att socialsekreterare ska ha tid att kunna hjälpa sina klienter framåt, mer långsiktigt.

– Att se att folk vill arbeta med det de har utbildat sig till, de som vi anställer är ju socionomer och akademiskt utbildning i botten och där handlar det nog mycket att få dem att känna att de kan göra en skillnad i det yrke de har valt, oavsett om det handlar om försörjningsstödsfrågor eller det handlar om att jobba med barn- och ungdomsutredningar. Och det är ju helt enkelt så att man kan inte ha hur många ärenden som helst för att lösa den här uppgiften, då kan man inte ge klienterna den utredningstid som behövs, säger han.

Eva Karsten, inspektör på Arbetsmiljöverket hoppas att inspektionssatsningen ska leda till att frågan om socialsekreterarnas situation lyfts till en högre nivå.

– När vi sedan skickar ut inspektionsmeddelanden så kommer de högst upp till kommunledningen och ansvarig arbetsgivare är egentligen politikerna i respektive kommun. Det här måste lyftas upp på den nivå där man egentligen beslutar om budgeten, säger hon.