Skåne

Stort åtagande ta emot barn

1:42 min

Bilderna och rapporterna om flyktingkrisen i Europa får allt fler att vilja göra en insats. Länge har det varit svårt att få fram familjehem till barn i nöd. Men nu ringer många till kommunerna och erbjuder sig att öppna sina hem.

Det vet Hamed Salama som är familjebehandlare i Helsingborg och också politiker på kommun- och regionnivå för Miljöpartiet.

Han välkomnar förstås att så många vill hjälpa till - men betonar samtidigt att det innebär att man tar på sig ett stort ansvar.

– Det är ett stort åtagande som väntar när man öppnar sitt hem, det är som när man får barn.

– Så man ska ha bestämt sig för att göra det och förberett sig mentalt, säger Hamed Salama.

För barnen som kommer behöver inte bara bli sedda, de behöver också tid på sig för att bli rätt introducerade i hemmet och samhället.

Behovet är störst för barn och unga från 10 år och upp till 21 års ålder.

– Det finns inga hem att slussa dem till, och kommunerna går på knäna för att hitta familjehem till dem.

Och det är inte bara nu när trycket är stort och hundratals asylsökande kommer varje dag som behovet finns, påpekar Hamed Salama.

– Letandet efter familjehem pågår kontinuerligt. Så ni som känner att ni vill bidra - hör av er, säger han.