Sverige

Polisens resurser på Malmö C kan förstärkas

2:51 min

Flyktingströmmen till Sverige är inte bara en utmaning för Migrationsverket. Även polisen betecknar läget just nu som en särskild händelse.

Därför har polisledningen gått upp i stab för att hantera konsekvenserna av den kraftiga ökningen av asylsökande med de konsekvenser som det kan medföra. 

– Vi märker det är väldigt många människor på väg genom Europa. Det är något fler personer som är på väg än vad det svenska samhället hade tänkt sig. Vi måste följa det här noga så att vi har rätt resurser. Vi måste se till att det inte blir ordningsstörningar, att vi kan se till människor ansöker om asyl och jobba med den inre utlänningskontrollen så att rätt människor vistas i Sverige, säger rikspolischefen Dan Eliasson.

Den kraftiga ökningen av asylsökande till Sverige betecknar svensk polis som en särskild händelse som går utöver den vanliga polisverksamheten. Då organiserar polisen sig på ett annat sätt och man kallar det att man går upp i stab.

Det innebär att man avsätter speciella resurser och har särskilda personer som ska arbeta riktat gentemot den här särskilda händelsen. I det här fallet gäller det flyktingströmmarna till Sverige.

– Kanske behöver vi resursförstärka mer än på vissa ställen. Jag tror att det skulle kunna behövas förstärkning på stationen i Malmö och ordningen i de södra infarterna. I övrigt står vi rustade för det här, säger Dan Eliasson.

På sociala medier har svensk polis fått positiva reaktioner för sitt välkomnande av flyktingar som kommer med tåg till Sverige.

Ett exempel är att polisen hälsat flyktingar välkomna på fyra språk. Rikspolischefen Dan Eliasson anser att polisen ska möta flyktingarna med både värme och hjärta.

– Det viktigaste är att man visar grundläggande förhållningssättet. Vi står inte med taggtråd och vägbommar, batonger och tårgas. Vi försöker föra samtal med människor och få dem förstå att genom att ansöka asyl och genom att vistas här lagligt får man bäst möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Under de senaste åren har Säkerhetspolisen bedrivit ett arbete att ta kontakt med de svenskar som varit i Irak och Syrien och stridit för IS, bland annat för att få information och för att bedöma risken för ett terrorattentat här i Sverige.

Men hur kan man bedöma risken att det kan komma personer som kan vilja begå terrorattentat här i Sverige bland de flyktingar som kommer hit?

– En av de viktigaste sakerna är det internationella samarbetet för att ha en gemensam bild om vilka personer som faktiskt är farliga i världen. Då krävs det nära samarbete, främst med de olika säkerhetspoliserna. Vi jobbar nära Säkerhetspolisen och Migrationsverket för att försöka förstå om det kommer människor som har motiv och förmåga. Då jobbar vi tillsammans med säkerhetspolisen kring de människorna, säger Dan Eliasson.