Helsingborg

Brist på vårdplatser fortsätter

3:25 min

Helsingborgs lasarett har stora problem med att hitta sängplatser till alla som behöver vårdas där. I våras lovade regionpolitikerna att de skulle göra något åt de ständiga överbeläggningarna. Men det har snarare blivit värre.

Inte minst har det gällt under sommaren.

Mari Löfqvist som är ordförande fackförbundet Kommunals sektion vid sjukhuset har fått besked av arbetsgivaren att det inte varit sämre än förra sommaren. Men menar att det bara betyder att det var den andra sommaren i rad med stora problem.

– Det har saknats personal. Man har haft överbeläggningar både i korridoren på avdelningar och man har använt akuten som vårdavdelning, säger hon.

Problemen är inte slut för att sommaren är över.

– Vi har alltid överbeläggningar, mer eller mindre, och vissa avdelningar som är vitesbelagda har alltid patienter liggande på vitesplatserna, säger Kommunals skyddsombud Lisbeth Hald.

Har blivit värre

Helsingborgs lasarett har stora problem med att hitta sängplatser till alla som behöver vårdas där, och i våras lovade regionpolitikerna att de skulle göra något åt de ständiga överbeläggningarna. Men trots det har det snarare blivit värre.

– Det är platser i korridoren där patientens sängar har ena långsidan mot en vägg och där belysningen är tänd dygnet runt.

Arbetsmiljöverket förbjöd redan för tio år sen Helsingborgs lasarett att ha patienter i korridorerna och verket dömer numera ut ett vite på en miljon kronor varje gång det upptäcks vid en inspektion.

Bryter ofta mot förbudet

Det har rapporterats cirka 200 fall till Arbetsmiljöverket bara i år. Men det är bara några få gånger under de senare åren som sjukhuset tvingats betala vite eftersom Arbetsmiljöverket bara gjort ett fåtal oanmälda inspektioner.

– Därför fortsätter detta. Det är platser man kalkylerar med. Våra vårdplatskoordinatorer har de platserna som permanenta sängplatser, säger Lisbeth Hald. 

På senare år har det blivit ett allt större problem att sjuksköterskor som arbetat länge på Helsingborgs lasarett slutar, och det har varit svårt att ersätta dem. Nu har den pressade arbetssituationen lett till att undersköterskorna också lämnar.

– Vi är på väg mot någon slags brytpunkt.

– Vi har inte klarat att bemanna med sjuksköterskor som vi har velat utan har fått täcka upp med undersköterskor och nu börjar även de backa. Börjar de lämna har vi mycket stora problem skulle jag vilja påstå, säger Lisbeth Hald. 

Oro för framtiden

Hon är orolig för framtiden. Samtidigt känner hon sig uppgiven när det gäller sjukhusledningens förmåga att lösa problemen.

– Det är helt oförklarligt hur det kan bara fortgå år efter år. Jag har arbetat fackligt i 8-9 år och de diskussioner man för i dag är samma diskussioner som man förde när jag började. Men ingenting händer och jag kan inte förstå varför.