Malmö

Unik film spelas in i Malmö

3:37 min

Den bosnien-svenska filmen "Nyckeln" är världens första i sitt slag. Den handlar om flykt och identitet och spelas just nu in i Malmö.

Enligt filmens bosniska producent, Amra Bakšić Čamo, finns en stark koppling mellan Sverige och Bosnien eftersom många bosnier flydde just till Sverige under kriget.

Att filmen spelas in just i Malmö beror bland annat på att Malmö hade ett bra filmbolag och att staden är mångkulturell.  

Filmen är extra aktuell med tanke på de flyktingar som nu kommer till Sverige.

- Man vet inte vilka öde människor man möter går och bär på. Den här filmen belyser att man inte kan döma hunden efter håren. Man måste prata med varandra för att förstå människors bakggrund, säger "Nyckelns" svenska producent, China Åhlander.