Malmö

21 gripna för människosmuggling

1:55 min

Antalet polisutredningar om människosmuggling har ökat den senaste tiden i takt med att fler och fler flyktingar kommer till Sverige.

På åklagarkammaren i Malmö har en särskild arbetsgrupp skapats för att ta hand om alla ärenden. 

– Vi har ett antal ärenden gällande människosmuggling och vi har sett en ökning under senare tid. Vi har tillsatt en grupp av tre åklagare som har som extra uppgift att hantera ärenden som rör människosmuggling.

På Åklagarkammaren i Malmö är människosmuggling ett inte helt ovanligt brott. Normalt brukar det komma in ett eller två fall i veckan. Men den senaste tiden har det varit sju eller åtta fall i veckan.

Hos polisen i Skåne finns det nu ett tjugotal aktiva utredningar och Johan Larsson på Malmö åklagarkammare säger att det finns beredskap för att ärendena kan komma att bli ännu fler.

– Man kan befara att det kan komma att öka ytterligare. Den här gruppen har tillsatts för att kunna möta en sådan ökning.

Det normala är att flyktingar betalar för att bli smugglade över till exempel Öresundsbron. Om transporten har skett utan ersättning är det en förmildrande omständighet.

I sådana fall kan brottet anses vara ringa och påföljden bli böter. Men det vanligaste är ändå att det döms för brott av normalgraden - och då är straffet fängelse, säger kammaråklagare Johan Larsson.

– För människosmuggling är föreskrivet fängelse i högst två år. Skulle man bedöma att det är fråga om grov människosmuggling är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vad kan straffet bli för de privatpersoner som har åkt över till Danmark och hämtat flyktingar?

– Så som lagstiftningen ser ut är det ett brott att göra så. Det är människosmuggling där det är föreskrivet fängelse i två år. Enligt praxis ligger fängelsestraffen på cirka tre månader, säger Johan Larsson på Malmö åklagarkammare.

Skånepolisen har i dag berättat att 21 personer nu är gripna misstänkta för människosmuggling den senaste tiden.