Malmö

Gigantisk park har vanskötts

4:38 min

Strövområdet Millennieskogen i Malmö invigdes för snart ett år sedan. Det är en del av rekreationsområdet Lindängelund som sammanlagt är lika stort som 146 fotbollsplaner. Men trots att stora pengar satsats har parken bitvis vissnat.

Tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic (S) är delvis självkritisk till det som hänt med den planerade skogen.

- Just den här biten är skrämmande. En del växter mår dåligt och andra har dött. Det är väldigt tråkigt eftersom vi lagt ner mycket tid och pengar på det här, säger han.

Hittills har parken kostat 134 miljoner kronor. Totalt väntas den kosta ungefär 250 miljoner kronor.

När parken kommer att vara klar vet man inte i dagsläget.

- Det skulle ha gått i snabbare takt, men investeringen har blivit framskjuten. Men det är ett arbete som pågår hela tiden.