Lund

Politikerna ska lyssna på Lundaborna

3:20 min

Med start i kväll kommer några av Lunds ledande politiker att stå på Mårtenstorget för att lyssna på Lundabornas förslag om hur man kan förbättra Lunds stadskärna.

– Vi har många idéer som politiker, men nu vill vi ha Lundabornas idéer på hur vi kan göra centrala Lund mer attraktivt och levande, säger Lunds miljöpartistiska kommunalråd Emma Berginger.

Ett omdebatterat område i Lunds centrum är centralstationen. Många kritiska röster har höjts om att stationen är för dåligt rustad med tanke på att stationen är landets tredje största centralstation mätt i antalet resenärer per dag.

– Det är klart att det förpliktigar att vi skulle ha en ännu bättre centralstation, men det är många aktörer som är med i det arbetet. Alla är med och vill bidra i den här processen, säger Emma Berginger.

Men Lunds kommunstyrelseordförande, socialdemokraten Anders Almgren, vill inte fastna i fokus på centralstationen.

– Det är jättebra att det händer mycket kring Lund C, men det måste också hända något i den östra delen av stadskärnan. Väldigt mycket kommer att handla om vad vi gör i trakterna kring Botulfsplatsen och Mårtenstorget, säger han.

Vad kan man göra där då?

– Vissa vill flytta stadsbussarna från Botulfsplatsen och göra om det till Lunds variant på Lilla torg i Malmö. Det har vi tittat på innan och det är svårt, men vi ska beakta alla förslag.

De senaste åren har Lunds centrala delar fått stå tillbaka för andra områden. I nordöstra och nordvästra Lund har de gigantiska byggena av Max IV och ESS länge varit symboler för stadens förnyelse.

– Hur ska vi få det att inte bli en enklav som är utslängd på en åker, hur kan vi koppla det till det gamla, egentliga Lund, det är frågan, säger Anders Almgren.

Vad skulle du säga är det sämsta med Lunds stadskärna?

– Jag upplever att det har blivit någon slags acceptans att saker är som de är. Men utifrån våra förutsättningar och traditioner ska vi sikta betydligt högre, säger Anders Almgren.