Skåne

Carla får inte heta som resten av familjen

2:40 min

När lilla Carla föddes i april i år tog hennes föräldrar för givet att hon skulle ha samma mellannamn och efternamn som resten av familjen. Men Skatteverkets folkbokföringssektion sa nej.

- Det var direkt att det här måste vi ju överklaga, det kändes väldigt underligt, säger Carlas pappa Mathias Blomberg Hading.

Familjen överklagade därmed Skatteverkets beslut och ärendet avgjordes nyligen i Förvaltningsrätten i Malmö. Men där blev det också ett nej. Enligt namnlagen kan ett barn inte förvärva ett mellannamn. Att storebror Charlie har båda namnen beror på att han fick dem när föräldrarna ännu inte var gifta. Malin Blomberg Hading har vid flera tillfällen varit i kontakt med Skatteverkets jurister.

- Som jag förstod så är vi inte de enda som har råkat ut för detta, det är många familjer där det ena barnet inte fått samma namn som det andra, säger hon.

Den aktuella namnlagen är från 1980-talet och har vid flera tillfällen kritiserats för att vara krånglig och för begränsande. Ett förslag till en ny namnlag ligger dock under beredning hos Justitiedepartementet och väntas träda i kraft nästa år. Till familjens glädje väntas den nya namnlagen bland annat tillåta dubbelefternamn.

- Vi är övertygade om att hon kommer att få heta Blomberg Hading förr eller senare. Vi kommer att kalla henne så och hon kommer själv att få använda båda namnen även om hon inte juridiskt heter så, säger Mathias Blomberg Hading.

Ingegärd Widell arbetar som verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarar för bland annat folkbokföringsfrågor. Hon välkomnar en uppdaterad namnlag.

- Vi hoppas varmt på den. Skatteverket ser inga skäl med att man inte kan vara lite generösare med namn och vi hoppas att den nya lagen kommer snart så att folk kan få heta lite mer som de vill, säger hon.