Ystad

Mobbning handlar om onda mönster

3:21 min

Mobbning handlar inte om onda barn utan om onda mönster. Det är grundtanken i skådespelaren Morgan Allings nya program "Morgans mission" som börjar sändas i SVT i kväll.

Tillsammans med forskaren Björn Johansson och klass 8 C på Norreportskolan i Ystad får man där lära sig hur man jobbar med strukturerna bakom mobbning.

Andreas Garver och Marika Rydle är två av eleverna i klass 8 C, eller klass 9 C som det nu hunnit bli. inspelningen gjordes under förra läsåret. Under åtta veckor följde SVT klassen och Andreas Garver säger att han tycker det är bra att mobbning tas upp:

– Jag tycker att det är ett jätteviktigt ämne för det förekommer mycket och i vissa skolor blundar man för det och i vissa försöker man ta itu med det. Jag tycker bara det har varit positivt, säger han.

Hur gick det till att spela in programmet?

– Vi pratade om egna händelser i vår klass, till exempel mobbning och kränkningar och vi fick ha olika möten med varandra och prata om hur man kunde göra för att fixa konflikten, säger Marika Rydle.

Förändrade det klassen på något sätt?

– Ja, jag tycker att vi har fått mer kunskap om hur man kan göra för att lösa och undvika konflikter, säger Andreas Garver.

Kenneth Göransson är mentor för klassen och berättar hur han tänkte när frågan om inspelningen kom.

– Jag hade många tankar och känslor. En tanke var hur kommer eleverna att komma ur det sen efter de här veckorna och hur kommer de att se ut och exponeras i tv. Jag var rätt nyfiken på vad det skulle innebära i detalj. Men så här efteråt så känner jag att klassen har ju kommit ur det här helskinnad och lite klokare. Jag tror eleverna har fått en förmåga att se tydligare vad som sker och de har också fått redskap att agera, säger han.

Vad hoppas ni att tittarna ska få med sig?

– Att man ska säga ifrån om man ser något och att man ska hjälpa den som blir mobbad. Det var någon som sa till mig att det starkaste i mina ögon är att någon hjälper den som blir mobbad och det är något jag ska göra nästa gång jag ser det, säger Marika Rydle.

– Jag tycker det viktigaste är den tysta massan. För den har makten att gå in i en situation och säga att det här är inte ok. Och sen att om man ser någon som går för sig själv och inte själv tar initiativet att vara med – det räcker med ett hej på morgonen så att den personen känner att jag finns här och de ser mig, säger Andreas Garver.

Det viktigaste syftet med att vara med i programmet är att mobbning ska diskuteras mer runt om i skolorna, menar rektorn på Norreportskolan, Petra Larsson

– Jag tycker att vi är väldigt bra på att upptäcka och agera. Vi har ett aktivt antimobbningsteam och många vuxna som är involverade och väldigt engagerade mentorer som ser när det händer. Men det kan alltid bli bättre. Vi pratar ju mer om frågan idag på grund av programmet så det är väl det som har varit vinsten för oss. Men det viktigaste är att många skolor i Sverige får upp frågan högt på bordet, säger hon.