Skåne

Gode män tjänar stort på ensamkommande

4:58 min

Rekordmånga ensamkommande barn har lett till en brist på gode män i många skånska kommuner. Det finns nu gode män som tar ett stort antal uppdrag, ibland 50 barn, och kan tjäna 100 000 kronor i månaden.

Mikaela Hagen, nationellt sakkunnig på Rädda Barnen, kräver nu tydliga nationella regler på området.

- Jag ser inte hur man som god man kan tillgodose varje barns behov om man har 50 barn, säger hon.

Var tredje skånsk kommun upplever brist på gode män åt ensamkommande barn, visar en enkät som P4 Malmöhus sammanställt. I Hässleholm saknades det till exempel förra veckan god man åt 28 barn. En majoritet av kommunerna kämpar ständigt för att utbilda nya gode män, som kan företräda det stora antal minderåriga som anländer till Sverige.

Situationen leder även till att en del gode män tar långt fler uppdrag än som anses rimligt. Så är fallet i Malmö, där man haft en policy på max 15 barn per god man.

De tio gode män i Malmö som har flest uppdrag samlar i snitt runt 30 uppdrag. I ett par extremfall har gode män runt 50 uppdrag. Det är möjligt eftersom Malmö fått tumma på sina regler, men också därför att gode män tar uppdrag i många skånska kommuner.

- Det är ett väldigt högt antal. Vi har inte möjlighet att se hur många uppdrag de har i andra kommuner. Det är viktig information som jag får och den behöver vi hantera. Vi måste ha en dialog med våra gode män innan vi förordnar nya uppdrag, säger Johanna Tinghammar Bruck, chef för avdelningen för överförmyndarärenden i Malmö.

I grannkommunen Vellinge har man satt en tak på två-tre barn per god man. Risken är annars att man inte kan fullfölja sitt uppdrag på ett fullgott sätt, menar överförmyndare Mona Mellert.

Hon vittnar om att gode män från andra kommuner ringer och försöker få uppdrag i Vellinge, som startar flera boenden inom kort.

- Jag säger nej tack till deras tjänster. Det har jag gjort ett flertal gånger.

En god man har en katalog av uppgifter att ta sig an i sitt uppdrag för den ensamkommande flyktingen, såväl under som efter asylprocessen.

En god man ska sörja för att barnet får tillgång till skola och sjukvård. En god man ska även medverka i en rad sammanhang under asylprocessen och bland annat verka för att barnet får kontakt med sin familj i hemlandet. Dessutom ses gode mannen som ett allmänt stöd, också socialt, för barnet.

P4 Malmöhus har träffat en man som har minst 47 barn. Han menar att det är fullt möjligt att ha så många uppdrag utan att tumma på kvaliteten.

- Jag har jobbat i hela Skåne. Jag kan hinna med många barn. Familjehemmet tar hand om sociala frågor, familjehemmet kör barnet om det behövs, familjehemmet tar barnet till läkaren, barnet går själv till skolan. Jag gör bara det juridiska arbetet. Jag klarar mitt arbete jätteperfekt.

Mannen är förutom god man även tillförordnad vårdnadshavare åt två barn.

Enligt egen uppgift tjänar han runt 2 000 kronor i månaden per barn, vilket ger en månadsinkomst på runt 100 000 kronor. Han är nöjd med ersättningen och skulle inte vilja jobba med något annat, säger han.

Rädda Barnens Mikaela Hagen, nationellt sakkunnig i frågor som rör ensamkommande, reagerar på att gode män kan ha så många uppdrag. Hon vill se en skärpning av reglerna på området.

- Ju fler uppdrag en god man har, desto mindre tid tenderar ett barn att få. Vi ser att många gode män har alldeles för många barn. Det behöver finnas en nationell gräns och ett nationellt register, så att inte en god man kan ha väldigt många uppdrag i många kommuner.

Hur ser du på att en god man kan ha 40-50 barn?

- Det låter absolut som att det är alldeles för många barn. Jag ser inte hur man som god man kan tillgodose varje barns behov om man har 50 barn.

Vilka risker ser du att det kan finnas för barnen?

- En god man har en jätteviktig uppgift att uppmärksamma om ett barn far illa. Ibland är den gode mannen den enda som har möjlighet att reagera. Därför är det viktigt att en god man har tid att skapa en relation och förtroende till barnet. Klart det finns en risk att man inte ser det enskilda barnet med så många uppdrag.