Sverige

Mobila polisteam förstärker gränsen

1:05 min

Mobila polisteam som ska rycka in vid de gränsstationer dit många flyktingar kommer blir verklighet om knappt två veckor.

Vid lunchtid i går införde Sverige tillfälliga gränskontroller. Nu förstärks kontrollerna med tre mobila team med 50 gränspoliser i varje. Teamen kommer i första hand att vara verksamma i södra Sverige. Det säger Thomas Wallberg, kommenderingschef för polisens särskilda insats Alma.

– Den enkla anledningen är att vi ska skapa en bättre förmåga att följa flödena.

Hur snabbt ska man kunna vara på plats?

– I bästa fall handlar det om att man får en underrättelse om att flyktingar köper biljetter i Polen i stället för i Tyskland. Då förflyttar vi oss på det sätt som våra fordon tillåter. Det kan vara så att man är i Trelleborg och förflyttar sig någon annanstans i södra regionen.

De mobila teamen ska anpassa sitt arbete efter migrationsströmmarna till Sverige och börjar arbeta från och med måndag den 23 november. I dagsläget anser Tomas Wallberg att antalet poliser i teamen räcker för uppgiften.

– Ja, utifrån som det ser ut nu så räcker det. Men det får vi överväga allteftersom.