Malmö

"Det måste komma mer pengar"

0:50 min

Regeringen delar ut nära 10 miljarder kronor extra till kommuner och landsting för att hantera flyktingströmmen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, nöjer sig inte med ett engångsbelopp utan kräver mer pengar under lång tid.


 


Malmö får 380 miljoner kronor av den rödgröna regeringen för att möta de behov som uppstår i samband med den tilltagande flyktingströmmen. Pengarna kommer att användas till bland annat skola, vård, omsorg och boenden.

Pengarna är dock en engångssumma och kommer bara att täcka kostnader under 2015 och en del av 2016.

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), välkomnar pengarna men understryker samtidigt att hon förväntar sig mer resurser och längre tid.

– Jag ser framför mig att det är absolut nödvändigt att skjuta till mer pengar de närmaste åren.

Malmö måste anställda personer inom bland annat skola och socialtjänst. Malmö har även utmaningar när det gäller bostadsbyggande.

– Jag ser inte detta som en tillfällig satsning. Det måste komma mer pengar om vi ska reda ut det här.