Skåne

Halverad satsning på psykiatrin

Satsningarna på psykiatrin i Skåne blir bara hälften så stora som det var tänkt. Orsaken är att det rödgröna styret stoppat flera reformer på grund av regionens dåliga ekonomi.

Totalt satsas nu 16 miljoner istället för de 35 miljoner som var tänkta från början.

Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har nu beslutat att satsa på fler första linjen-mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa.

Det görs även en satsning på vården för personer med självskadebeteende och på ett projekt för att förebygga självmord.