Kommuner sprider invasiva arter

0:38 min

När skånska kommuner och Länsstyrelsen motarbetar varandra skadar det den biologiska mångfalden och är rent slöseri med skattepengar. Det framkom under helgens konferens om biologisk mångfald som Naturskyddsföreningen i Skåne ordnade.

Naturskyddsföreningen i Skåne höll under helgen en konferens om biologisk mångfald i Falsterbo och ett 20-tal olika organisationer och myndigheter samlades.

Det är ovanligt att så många aktörer har möjlighet att samlas och mötena ger just tillfälle slutsatser som annars inte hade blottlagts.

- Det finns olika stöd och bidrag från samhället som faktiskt motverkar varandra. Ett exempel är invasiva arter, såsom vresros. Det är ett jättestort problem längs många stränder och Länsstyrelsen motverkar den spridningen. Samtidigt går kommunala medel till att plantera vresros i många kommuner.