Malmö

Fler ska förstå vikten av mammografi

3:49 min

Nästan var fjärde kvinna i Malmö som kallades till mammografi förra året kom inte till undersökningen. Flest uteblir i invandrartäta områden och därför jobbar de ansvariga för mammografin i Skåne aktivt med att söka upp och informera kvinnor.

Företaget Unilabs sköter all mammografi i Skåne och undersköterskan Jessika Norbeck jobbar hälften av sin arbetstid med att söka upp kvinnor via till exempel kvinnoföreningar i Skåne för att berätta hur viktigt det är att gå på mammografi. Den här dagen träffar hon ett trettiotal kvinnor på Internationella kvinnoföreningen i Malmö.

- Så här ser våra maskiner ut och det är så här man gör när man klämmer bröstet. Vi har bara kvinnlig personal i hela regionen, säger hon till kvinnorna.

Hon visar bilder och berättar hur mycket tidigare en cancertumör kan upptäckas vid mammografi jämfört med när kvinnan själv kan känna den. Hon förklarar också vilken betydelse det kan ha för hur sjukdomen utvecklas.

- Jag tycker att det är viktigt att vården är lika för alla, oavsett om man är kvinna eller man, svenskfödd eller utlandsfödd. När man är i Sverige är det viktigt att man vet att det här är ens rättighet och att bröstcancer inte alltid dödar, säger Jessika Norbeck.

Förra året kallades drygt 40 000 kvinnor i Malmö till mammografi och av dem var det bara runt 31 000 som kom till undersökningen. Det är fler som uteblir från besöket i Malmö än i övriga Skåne och enligt Jessika Norbeck är problemet störst i invandrartäta och socioekonomiskt utsatta områden.

- Det beror på att man inte alltid förstår vad det är för papper man får hem i brevlådan. Man tror kanske att det är reklam och slänger det. Man har inte det med sig från sitt hemland att man ska gå på hälsoundersökningar utan där går man till doktorn när man är sjuk, inte när man är frisk, säger hon.

Vad tror du att det ger, när du har mött kvinnorna här i dag?

- Det vi har sett sedan tidigare är att de kommer på sina undersökningar i större utsträckning.

Heyam Al Jboory, som är med på träffen på Internationella kvinnoföreningen, har själv varit på mammografiundersökning. Hon tycker att Unilabs besök är bra.

- Många flyktingar från vårt land har inte den här informationen om sjukdomen, så det är väldigt bra.

Även Bröstcancerföreningen Malmöhus är med på träffen och berättar hur de stöttar kvinnor som drabbats av bröstcancer. Maj-Lis Lindgren från föreningen betonar att mammografin inte bara är viktig för kvinnorna.

- Folk måste gå på sin mammografi för det ställer till så mycket för varje familj där kvinnan drabbas, säger hon.

Ni berättade om er egen sjukdomshistoria och visade hur ni såg ut efter bröstoperationer och så. Vad tror du att det kan ge?

- De kan se att man överlever. Det är inte slut på livet och man ser ut som en vanlig människa. Det finns mycket hjälp att få för att komma på banan igen.

Efter träffen berättar Heyam Al Jboory att åtminstone två av kvinnorna nu bestämt sig för att gå på mammografi. Hon tror också att många kommer att sprida informationen vidare till vänner och släktingar.

- Ja, det tror jag absolut. Tidigare hade de inte bra information, säger hon.