Hälsa

Brist i datasystem – fara för äldre

Fyra av fem äldre har fel i sina läkemedelslistor, visar en granskning av 116 patienter vid Ängelholms sjukhus. I tre fjärdedelar av fallen kan felaktigheterna påverka patienterna negativt, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Felen uppstår när patienterna flyttas mellan sjukhus, vårdcentral och kommunens äldrevård. Det kan ta timmar att reda ut en enskild patients medicinlista och patientsäkerheten vilar på att patienter själv har koll på sina mediciner, vilket inte alla har.

Problemen med fel i läkemedelslistorna finns inom sjukvården i hela landet. Ett tungt skäl är att kommunen, vårdcentralerna och den slutna sjukhusvården har olika datasystem som inte kan kommunicera med varandra.