Helsingborg

Ja till Oceanhamnen

Helsingborgs kommunfullmäktige har nu som väntat sagt ja till detaljplanen för den första etappen i byggandet av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Men innan bygget kan komma igång måste bland annat marken saneras och kajen förstärkas.

I den nya stadsdelen planeras tre kontorsbyggnader, fyra kvarter bostäder samt en gång- och cykelbro till centrum via Knutpunkten. Vidare planeras en park i torrdockan, ett torg, kajpromenader och en kanal som skapar en första ö i den urbana arkipelag som är tanken med hela planen.

I våras utsågs sju byggherrar som ska bygga totalt 320 bostäder och tre byggherrar som bygger 30 000 kvadratmeter kontorslokaler.

Byggstart blir först 2017 och inflyttning under 2018. I en andra etapp ska förskola och fler bostäder byggas.

Även de befintliga stadsdelarna Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck ingår i stadsutvecklingsprojektet H+ som fram till år 2035 ska växa med fler invånare och företag.