Malmö

Han arbetar för att Malmö ska bli klimatsmartast

3:20 min

Det är inte så svårt att arbeta klimatsmart som de flesta tror. Hållbart byggande, avfallshantering och mobilitet är områden där det går att göra mycket, hävdar Milan Obradovic som försöker få Malmöbor att bli mer klimatsmarta.

– Det är lätt att göra rätt och inte så komplicerat som många tror, säger Milan Obradovic (S), ordförande, tekniska nämnden i Malmö.

Vad är det största hotet mot klimatet?
– Många skulle nog säga höjda vattennivåer och många talar om läkemedel och kemikalier i våra vatten, säger Milan Obradovic.

Egentligen är fega politiker det största hotet.

– Det finns inga perfekta lösningar vi måste börja använd den teknik som finns nu.

Till exemempel finns det redan i dag teknik som kan användas som stöd för hållbart byggande. Med tekniken kan man styra ventilation, uppvärmning, belysning, larm och annat.

– Det går att sänka uppvärmningskostnaderna med 50 procent och få ner elförbrukningen med 20-25 procent, men det finns ingen lag som säger att det ska vara så på alla byggen, säger Milan Obradovic.

Testområden lönar sig

Han lyfter fram de testområden som Malmö har byggt man testar tekniken för att se om det fungerar, därefter bygger man ut den.

Hur gör du för att inte vara feg?
– Genom att bete sig som man pratar, säger han.

I Malmö har tittat på hur man bygger staden och hur man använder mobiliteten. Kommunen har sänkt farten inne i centrum för att flytta fokus från bilen till cykel och kollektivtrafik.

Gröna tak dämpar buller

Det det pågår också ett försök med att lägga gröna tak på busskurerna, där den lilla fetknoppen hjälper till att dämpa buller. Försöken har fallit väl ut och de kommande två åren ska det läggas gröna tak på totalt 300 busskurer.

Ett annat exempel där Malmö gått före är den till en början utskällda Malmöexpressen, där kommunen satsat på extra långa, dubbelledade bussar med el- och gashybridteknik på den tätast trafikerade busslinjen, linje 5. De långa bussarna har gjort luften bättre på en av Malmös mest nedsmutsade gator, Amiralsgatan.

– Vi räknade med att lite fler skulle ta bussen men på ett år har antalet resor ökat med 43 procent och det har ju gjort att färre tar bilen och luften blir bättre.

I Malmö är det redan rätt många som tar cykeln, skulle fler kommuner ta efter Malmös exempel hade sjukvården kunnat spara en miljard.

– Det gäller att regionen tittar på vad vi kan göra tillsammans, exempelvis kanske man kan stötta den här cykelmotorvägen som diskuteras mellan Malmö och Lund.

Hyrcykelsystem på gång

Malmö bygger också ut ett system med hyrcyklar. I april ska det finnas 500 cyklar på plats som ska bli 1 000 om två år.

Malmös klimatsmarta arbetet ger inte bara eko i andra delar av landet, de lösningar som prövas här väcker också intresse i andra delar av världen.

De lyssnar inte så mycket på vad vi säger men de ser vad vi gör och tar med sig det hem och på så sätt kan vi påverka.

Malmöprojekt ger eko i världen

Den öppna dagvattenhanteringen på Augustenborg, hur området i Västra hamnen är uppbyggt och Hyllie, där alla har skrivit på ett klimatkontrakt, ett speciellt avtal för hur man ska använda IT-teknik för styrning är projekt som alla väckt internationellt intresse.

– Hyllie kommer att bli det mest innovativa området i landet, säger Milan Obradovic.