Malmö

Malmö och staten oense om flyktingboende

3:27 min

Malmö stad och Migrationsverket har olika åsikter om vem som har det slutliga ansvaret för flyktingar utan tak över huvudet.

Senast inför förra helgen befarade kommunen att ensamkommande asylsökande barn skulle behöva sova i tält. För att få tak över huvudet till flera hundra barn i veckan har kommunens transitplatser ökat från 120 i april till 2 400 i början av november.

Samtidigt har man förstärkt med 1 300 nya medarbetare i verksamheten. Men nu kan pressen på kommunen bli ännu hårdare.

Som P4 Malmöhus rapporterat har Migrationsverket flaggat för att det är socialtjänsten i kommunen som har ansvar för vuxna flyktingar när verkets egna boendeplatser inte räcker till.

I samband med kommunstyrelsemötet på onsdagen sa Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, att hon framfört kritik till statsrådsberedningen med anledning av detta.

– Det är helt oacceptabelt. Kommunen kan inte gå in och täcka upp för det ansvar staten har. Det tycker jag är otroligt viktigt att föra fram, så att staten samordnar sig på ett bättre sätt och tar det ansvar de ska ta. Vi har många som arbetar hårt och slår knut på sig för att det svenska mottagandet ska bli bra.

82 miljoner kronor mer än förra året beräknas flyktingmottagandet kosta för Malmö stad under 2015, mest pengar inom skola och socialtjänst. Det stora antalet asylsökande som kommer till Malmö leder till förändringar i nästa års budget, beslutade kommunstyrelsen idag. Staten har hjälpt till med 380 miljoner kronor för kostnaderna i år och en del av 2016.

– Det vi tittar på nu är hur vi ska fördela de pengarna så de landar där de behövs, där verksamheterna behöver expandera för att vi blir fler malmöbor eller för att fler kommer via Malmö till Sverige. Självklart när det kommer så här mycket folk till Sverige, så får det konsekvenser och det kostar pengar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Prognosen visar att kommunen kommer gå med 350 miljoner kronor i plus i år, mest på grund av återbetalda försäkringspremier och fastighetsförsäljning. Men ute i Malmös stadsområden kämpar nämnderna med ekonomin.

Som förra året så räknar nästan alla områden med ett underskott i år, mest i Husie och Rosengård där man går 38 miljoner i minus och i centrum samt Kirseberg, där siffran är 24 miljoner i minus. Ute i Fosie och Oxie har det bland annat lett till att insatser för äldre och personer med psykisk ohälsa kommer läggas ner. Men, kommunstyrelsens ordförande, tonar ner underskotten.

– I det stora hela är det en liten avvikelse totalt sett, för stadsområdena hanterar ganska mycket pengar. När man tittar på stadsområdena så kämpar de just nu med den omställningen som innebär att Malmö blir en yngre och yngre stad, och andelen äldre blir lägre. Vi behöver ställa om.

Men även flyktingmottagandet har ju påverkat deras budgetar. Kanske mer indirekt också med tanke på förflyttning av personal i socialtjänst och liknande?

– Jag tycker inte att man kan ställa flyktingmottagandet mot den välfärden eftersom vi får statliga pengar för att klara uppdraget.

På onsdagskvällen gick Moderaterna i Malmö ut och krävde att Malmös ansvar som ankomstkommun för flyktingar omgående ska upphöra.

– Vid ett besök hos Migrationsverket på Malmömässan såg jag ett regelrätt flyktingläger. Regeringen måste agera nu och lyfta Malmös ansvar för att undvika en katastrof när alla lokaler i Malmö är fyllda, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö, i pressmeddelandet.