Helsingborg

Vill hitta andra historier om staden

3:30 min

Vilka historier om Helsingborg är inte berättade? Det är frågan som tre etnologiforskare nu ska titta närmare på i ett nytt forskningsprojekt.

- Vi tyckte att vi träffade på samma historier om och om igen, och undrade hur länge har de här berättelserna traderats och hur länge ska de fortsätta att återberättas, säger Anja Petersen, museipedagog vid Dunkers kulturhus.

Tillsammans med universitetslektorn Elisabeth Högdahl vid Campus Helsingborg och Mimmi Tegnér vid Malmö muséer började hon fundera kring vilka andra alternativa berättelser som finns kring staden, än de redan omtalade.

- Forskningen är tänkt att både bli ett normkritiskt arbetsredskap för muséerna men också något som helsingborgarna kan ta aktiv del av, säger Anja Petersen.

Vad forskarna kommer fram till ska presenteras vid lokalhistoriska föredrag under våren eller hösten på Dunkers kulturhus. Men det ska också bli märkbart i stadsvandringar och slingor i staden där man kan ta del av de alternativa historierna. Nu efterlyser Anja Petersen och hennes kollegor tips från kommuninvånarna.

- Vi hoppas på en delaktighet i historieskapandet. För historier och förluten tid är inte automatiskt samma sak, det är alltid ett urval. Vi tycker att så många som möjligt ska vara med och faktiskt välja vilken del av det förflutna som ska bli historia, säger Anja Petersen.


Den som vill tipsa forskarna om berättelser kring Helsingborg, kan mejla på e-postadress: anja.petersen@Helsingborg.se