Malmö

Malmö kräver att EBO reformeras

3:13 min

Rätten för asylsökande att bo var de vill, den så kallade EBO-lagen, tros öka trångboddhet, framför allt i redan utsatta områden. Nu vänder sig Malmö till regeringen för att staten och Migrationsverket ska ta större ansvar i boendefrågan.

– Det uppstår situationer där det blir socialt väldigt tufft, då man flyttar in på en adress där det redan bor väldigt många andra, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. 

Det blir många gånger problem för den familj som bor där från början.

Fördubbling

Under de första tio månaderna i år har 2 637 asylsökande valt eget boende i Malmö. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2014. Den så kallade EBO-lagen, som innebär att asylsökande fritt kan bosätta sig var de vill, måste reformeras, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Socialdemokraterna i Malmö har under lång tid krävt förändringar i lagen, men inte fått fullt gehör hos varken socialdemokratiska eller borgerliga regeringar. Nu har man även Miljöpartiet att ta hänsyn till. Miljöpartiet har motsatt sig inskränkningar i människors fria rörlighet. I Malmö har man emellertid funnit ett kompromissförslag, som man nu vänder sig till regeringen med.

Ansvaret bör återgå till staten

Det innebär att asylsökande fortsatt ska få bosätta sig var de vill. Men om man av någon anledning tvingas lämna en bostad ska ansvaret återgå till staten, i stället för som i dag kommunens socialtjänst.

Är man i en etableringsfas och nyligen kommit till Sverige så är det rimligt att staten återtar ansvaret.

Har du tagit upp detta med statsminister Stefan Löfven (S) eller bostadsminister Mehmet Kaplan (MP)?
– Jag har fört fram det till regeringen och jag har ett möte inbokat med Mehmet Kaplan inom kort. Så då kommer vi att lyfta frågan igen såklart.