Färjor ställer krav på id

Från och med idag måste personer som vill åka färja till Sverige visa giltigt id-kort. Kravet gäller främst resor mellan Tyskland och Sverige. 

Under drygt en vecka har rederierna krävt id-handlingar av dem som vill köpa biljett till Sverige och det har gjort att flyktingströmmen från tyska Rostock minskat kraftigt, men nu är det alltså ett regeringsbeslut som ligger bakom kravet.

Passagerare som inte har giltig id-handling med fotografi kommer att avvisas. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder med giltig id-handling omfattas inte av kravet.

Men redan sedan tidigare finns det internationella regler om id-kontroll.

Inom FN-organet IMO (International Maritime Organization) har det tagits fram ett regelverk för att skydda den internationella sjöfarten mot yttre hot som inträffat.

Regelverket gäller för hamnar över hela världen och syftar till att skapa en säkra transporter mellan hamnarna för passagerare och gods. Regelverket har funnits sedan 2004.

Här finns bland annat kravet på att kontrollera passagerarnas identitet och deras bagage.