Malmö

Sund livsstil lika viktigt som kirurgi

3:36 min

Idag invigs WHO collaborating centre i Malmö. Där ska man ta fram kunskap om hur förebyggnade hälsovård ska få patienter att tillfriskna fortare, genom att jobba med livsstilsfrågor som tobak, droger, träning och kost.

Hanne Tønnesen är direktör för det nya centret och även överläkare, professor och kirurg i botten. Hennes erfarenhet säger att livsstilsförändringar är lika viktigt som den medicinska behandlignen när genom att jobba med livstilsförändringar parallellt med medicinsk behandling kan man få bättre och snabbare behandlingsresultat.

– Hälsopromotion är i verkligheten lika viktigt som kniv och sax och titthålsverktyg. Om man till exempel använder effektiva sluta-röka program inom kirurgin kan man halvera komplikationstiden, säger Hanne Tønnesen.

Centret som ska jobba med så kallad hälsopromotion, är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Socialdepartementet och världshälsoorganisationen WHO.

Där ska bland annat sjukvårdspersonal och beslutsfattare utbildas i hur patienter kan må bättre på kortare tid med en förebyggande sjukvård där fokus ligger på patienten och livsstilen.

Men det handlar också om att få ny forskning att nå ut till patienter tidigare, något som i dagsläget tar alldeles för lång tid, menar Hanne Tönnesen.

Syftet med centret är också att göra vården mer personcentrerad. Margareta Haag, vice ordförande i Nätverket mot cancer kommer jobba som patientföreträdare på WHO Collaborating Centre. Hon betonar vikten av att lyssna på patienten.

– Det är inte säkert att patienten vill samma sak som vården vill. Utan man måste förstå patienten. Vad är patientens vilja i sin sjukdom och hur man kan nå fram till samma mål istället för att gå in med pekpinnar, säger Margareta Haag.

Centret kommer att kosta 1,4 miljoner kronor per år och finansieras av WHO, Socialdepartementet, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Regio Skåne, Systembolaget, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Svenska Läkaresällskapet med flera.