Många nya företag startas i Malmö

Förra året startades nästan 340 fler nya företag i Malmö än året före. Ökningen av antalet nya företag är procentuellt större i Malmö än i Stockholm. Den kraftiga ökningen märks på Malmö NyföretagarCenter, NMC.

– Jag tror att det är marknadsläget som gör att folk tar egna initiativ. De ser att det är ont om jobb att söka, säger Jörgen Malmberg på Malmö NyföretagarCenter

Det är både män och kvinnor och personer med och utan invandrarbakgrund som startar företag. Blandningen mellan de nystartade företagen är också stor, allt från produktions- och konstruktionsföretag till olika typer av tjänsteföretag. Enligt Jörgen Malmberg vill dock många av produktionsföretagen lägga tillverkning utomlands.

Kan man säga vilken typ av företag som fungerar bäst i Malmö?

– Det kan jag inte uttala mig om. Jag tror att det är mycket tjänsteföretag och serviceföretag i första hand, säger Jörgen Malmberg.